U bevindt zich hier: Organisatie >> Geschiedenis

Geschiedenis

De Koninklijke Harmonie Sint-Antonius is oorspronkelijk gesticht als ‘Fanfare St-Antonius’ op 26 mei 1928 door Adriaan Panis, de eerste voorzitter, en Jan Van Troy. In 1953 bestond deze fanfare 25 jaar.

Lidkaart Fedkam 1961

In 1956 werd de eerste plaat opgenomen van de Oosthovense Mars in de Oude Parochiezaal. De producer was EH Massui, de mars werd gecomponeerd door toenmalig dirigent Rik Van de Ven. Pas in 1960 is de fanfare officieel omgevormd naar een Harmonie en op 21 december 1964 vervulde de Kabinetschef van de Koning de dromen van Alfons Verheyen, voorzitter van toen, met de woorden:”Ik heb de eer U te berichten dat Z. M. de Koning, gevolggevend aan uw wens, de harmonie ‘St.-Antonius’ Oosthoven machtigt de titel Koninklijke Maatschappij te voeren.”

vaandel harmonie knop voor grote versie

Wanneer in 1963 het 35-jarig bestaan werd gevierd, werd er een nieuw vaandel in gebruik genomen en dat vaandel doet nog steeds dienst.

In 1965 bereikte de harmonie in de jongste provinciale prijskampen voor fanfares en harmoniën de graad uitmuntendheid en bewees daarmee dat een harmonie het tot hoge prestaties kan brengen. Voorzitter Verheyen en dirigent Rik Van de Ven waren in de wolken. Leden en bestuur werd een receptie aangeboden in de parochiezaal.

De eerste uniformen van de harmonie waren van 1961. Het werd tijd om deze te vervangen. In 1976 werd dit mogelijk dankzij de milde steun van de Oosthovense bevolking.

kerstconcert 1960 knop voor grote versie

Om de bevolking te bedanken hiervoor, kwam het toenmalige bestuur op het idee om een Kunstconcert in te richten. Het kerstconcert was geboren. Van dit concert is van in het begin steeds een grote kracht uitgegaan.

“Evenals de vorige vijf keren was de parochiezaal tot in de kleinste hoekjes bezet en voor bestuur, dirigent en spelers was deze grote opkomst een stimulans om die mensen een kunstige muziekavond te bezorgen" uit de krant van 13.12.1980.

De harmonie groeide en groeide.

Dit was vooral te danken aan de vele jonge muzikanten. “Door de eigen muziekschool, waarvoor Frans Geudens en Peter Dijckmans zich onvermoeid blijven inspannen, worden de rangen met nieuwe jongeren aangevuld en die jeugdige inbreng is een stevige wissel op de toekomst.” Zo bericht de krant ons op 28 januari 1984. Heel wat muzikanten werden gehuldigd door Fedekam.

“De harmonie telt 65 leden en de jonge notenleerklas heeft na een jaar cursus nog steeds twintig vaste leerlingen… In de harmonie van Sint Antonius wordt er gewerkt, en de maatschappij heeft de wind in de zeilen. De mooie samenwerking tussen jong en oud zorgt voor een harmonieuze verstandhouding en alle muzikanten beleven een intense vreugde in het besef dat ze iets gepresteerd hebben en bijgedragen tot de muzikale ontwikkeling van het volk.” Eveneens uit de krant van 28.1.1984.

In 1986 start de verbroedering met het Wonnegauer Blasorchester uit Osthofen te Duitsland.

Hoe is dat begonnen? Tijdens het kerstconcert van 82 kreeg dirigent Rik Van de Ven van Koen De Troeyer een fles wijn uit Osthofen, Duitsland cadeau. Toen stelde Koen een verbroedering voor, het publiek reageerde enthousiast. Enkele leden van de harmonie legden contact en trokken in 85 naar Osthofen voor een eerste afspraak met de Duitse burgemeester, die helaas mislukte. Zij werden doorverwezen naar Erich Rauschkolb, voorzitter en voormalig dirigent van het Wonnegauer Blasorchester. Zo werd de verbroedering geboren. Hoewel niemand er aanvankelijk in geloofde, bleek het toch een succes. In 1986 kwam het Blasorchester naar Oosthoven. Sindsdien treffen de twee muziekverenigingen elkaar om de twee jaar, beurtelings in Oosthoven en Osthofen.

Op zondag 17 januari 1993 bergde Rik Van de Ven, na vele jaren inzet, definitief zijn dirigeerstokje op. Al van in 1929 maakte hij deel uit van de harmonie, hij was toen negen jaar oud. Hij volgde notenleer en leerde bugel spelen. 38 jaar lang was hij dirigent, 44 jaar bestuurslid.

Ook zijn vader was actief als drummer. Muziek was immers een bezigheid in de familie. Toen hij dirigent werd in 1954, was de muziekmaatschappij een fanfare, nog geen harmonie.

“Dat was één van mijn eerste werken”, zo vertelt hij, “ ik heb de fanfare uitgebreid met houtblazers en zo ontstond de harmonie. Als eerste harmonie uit de streek schakelden we een drumstel en een basgitaar in, met heel wat succes”.

“Ik bracht modernere stukken aan, er werd toen nog te veel gespeeld zonder al te veel melodie.”

Rik werd opgevolgd door de 23-jarige Christine den Ouden uit Poppel, zelf actief lid bij de Xaverianen te Turnhout.

Christine verhoogt het muzikale peil van de harmonie enorm. In 1999 neemt Christine afscheid van de harmonie.

Christine werd in mei 2000 opgevolgd door Tom D'joos.

Ondertussen heeft Tom, na vier jaar trouwe dienst vanop de pupiter, besloten in te gaan op een aantal interessante aanbiedingen die voor hem een verdere stap in zijn carrière als dirigent betekenen. Wij hebben vervolgens een campagne opgezet om een nieuwe dirigent voor de harmonie te zoeken én hebben deze ook gevonden in de persoon van Eddy Avonds. We zijn erg blij dat Eddy heeft besloten om ons orkest te leiden en hopen nog lang van zijn motiverende leiding en prikkelend enthousiasme te mogen genieten.

Eddy Avonds

Helaas heeft Eddy slechts één jaar onze harmonie kunnen leiden. Om gezondheidsredenen moest Eddy afhaken. Ons concert kwam echter niet in gevaar. Inge Mertens heeft met glans het concert gedirigeerd. Om professionele redenen kon Inge jammer genoeg de dirigeerstok niet overnemen op permanente basis.

Wij dus opnieuw op zoek naar een dirigent. Ondertussen moesten we echter wel blijven repeteren, en vonden we een ‘tijdelijke’ dirigent in Johan Verhelst. Johan had echter te kennen gegeven niet geïnteresseerd te zijn in de job, maar dit veranderde snel. Na een tweetal repetities liet Johan horen dat hij het wel zag zitten met deze groep. En ook voor de groep bleek de ‘klik’ er te zijn. Wij hadden dus opnieuw een dirigent.

Johan Verhelst

Onder Johan, is de harmonie verder gegroeid en zijn we erin geslaagd om in afdeling uitmuntendheid te worden geklasseerd.

In 2010 moeten we opnieuw voor de jury. Bestendigen is in eerste instantie de opdracht, maar dat zien we zeker zitten.

2010 is tevens het jaar waarin onze Breugelfeesten hun 50-jarig jubileum vieren. Wat begon als een gewone traditionele verbroedering met bevriende maatschappijen, groeide stilaan uit tot een echt Breugeliaans feest. Zaterdag was er nog wel de verbroedering, maar bovendien een à la carte restaurant met een vijftal menu's, waaronder natuurlijk de echte zeeuwse mosselen.
Zondag kan iedereen inschrijven voor ons familierestaurant, waar een ganse menu wordt aangeboden tegen een meer dan democratische prijs.
Ons jubileumjaar had echter iets totaal anders in petto, namelijk een 'Breugelbuffet' op zaterdag en een 'Breugelbrunch' op zondag. Tijdens het buffet speelde zaterdag het jazz-combo 'Chordination'. Nadien speelde 'Bamboozle' ten dans met covers van populaire nummers uit de jaren 60, 70 en 80.
De brunch werd muzikaal versierd met de kinderen uit de Suzuki-klas van de muziekschool onder deskundige begeleiding van Anita. Het sfeertrio Acacia speelde aan de tafels moderne deuntjes in een licht klassiek jasje. Tot slot was er ook 'The New Sound Big Band' die de jaren 50 muzikaal weer tot leven brachten.

't Heeft bloed zweet en tranen gekost, maar we zijn erin geslaagd te bevestigen op het provinciale orkesttornooi. De jury, waarin een oude bekende van onze harmonie zetelde, gaf lovende en opbouwende commentaren. Er zit zeker nog potentieel in dit orkest, was één van deze commentaren. Ze beloonden ons dan ook met een score van 75 % in de klasse uitmuntendheid.

Reden te meer om zeker ons 10-jarig jubileum van Musica Mundana niet te missen.

En om dit jubilieum op een gepaste manier in ons geheugen te verankeren, brachten wij onze eerste CD op de markt. Naast de stukken van het concert staan hier ook de werken op die we op het provinciaal orkesttornooi hebben gebracht. De CD is enkel te koop bij onze harmonie. Interesse? Stuur even een mailtje naar ons secretariaat.

2013, een jaar dat ons niet echt welgezind is. We verloren immers onze meest enthousiaste muzikant, de Jef, onze paukenist. We zullen hem missen, en niet alleen als muzikant, maar ook als de mens Jef.
Maar ook onze trompetters werden fel uitgedund, en de altsaxen. En dat terwijl volgend jaar opnieuw aan de bak moeten op het provinciaal concours. Als dat maar goed gaat!

We konden onze rang van uitmuntendheid echter veilig stellen. De jaren die volgden vielen er weinig of geen spectaculaire zaken te noteren. Het muzikale leven ging zijn gangetje. Een aantal oudere muzikanten haakten noodgedwongen af. Gelukkig was er steeds nieuw bloed dat de weg naar onze vereniging vond. Er wel bijzeggen dat we dit ook te danken hadden aan het teloorgaan van een aantal verenigingen in onze contreien.

In het voorjaar van 2021 kregen we het droeve nieuws dat onze ere-voorzitter Jan Geudens overleden was. Ook van onze tubaist hebben we veel te vroeg afscheid moeten nemen.

En toen kwam de corona-crisis. Het ene evenement na het andere diende te worden afgelast. Zo ook onze repetities, concerten, Breugelfeesten en uitstappen. Om toch te kunnen overleven werd een online Kerstactie op poten gezet met groot succes. Maar we hebben het overleefd en in 2022 was ons Aperitiefconcert het eerste concert in lange tijd. En of het een succes was...