U bevindt zich hier: Organisatie >> Werkgroepen

Werkgroepen

Omdat niet alles door het bestuur alleen kan verwezenlijkt worden, hebben wij een aantal gemotiveerde en creatieve leden die zich hebben verenigd in een aantal werkgroepen. Zij zorgen voor de organisatie van onze activiteiten, of geven bijkomende ondersteuning aan onze bestuursleden.

De werkgroep muziek en muziekopleiding zorgt ieder jaar opnieuw voor een verantwoorde muziekkeuze waar onze muzikanten zich goed bij voelen. Verder bestaat hun taak erin nieuwe muzikanten aan te trekken en deze te motiveren om bijkomende muziekopleiding te volgen.

De werkgroep jeugdwerking is een nieuw opgerichte werkgroep die op zoek gaat naar muzikale jeugd die graag deel wil uitmaken van onze harmonie. Deze werkgroep gaat in de toekomst de samenwerking met de muziekschool trachten te optimaliseren. De werkgroep zorgt voor aangepaste werken voor ons jeugdorkest(je).

De werkgroep Breugelfeesten nemen onze jaarlijkse verbroederings- of muziekfeesten voor hun rekening. Naast de traditionele optredens van bevriende maatschappijen is er het à-la-carte restaurant op zaterdagavond en het familierestaurant op zondagmiddag. Een hardwerkende en onmisbare werkgroep binnen onze maatschappij.
Via breugelfeesten@khoosthoven.be kan je steeds contact met ons opnemen.

Er is ook werkgroep Feestelijkheden in onze harmonie. Zij nemen de verantwoordelijkheid op zich om het jaarconcert, Musica Mundana, te organiseren naast de andere kleinere en grotere feesten die wij organiseren.
Voor de versiering van de zaal krijgen ze steeds bijkomende hulp van enkele creatieve dames uit het orkest.

Sinds kort is er ook een werkgroep Aperitiefconcert opgericht. Naast ons jaarconcert, Musica Mundana, willen we voortaan ook jaarlijks een aperitiefconcertje organiseren in Oosthoven zelf.
Naast het concertje zelf willen we voor leden en sympathisanten aansluitend een eetfestijn hieraan koppelen

We hebben onze verbroedering met het Osthofense Wonnegauer Blasorchester nieuw leven ingeblazen en dus ook het Osthofen-comité.
Heb je ideëen of wil je Duitse muzikanten huisvesten voor één nacht tijdens ons verbroederingsweekend, dan kan je contact opnemen met de werkgroep via het mailadres: osthofencomite@khoosthoven.be
Osthofen-Oosthoven Hoi Hoi Hoi

Semestrieel brengt onze harmonie zijn ‘Intermezzo’ uit. Een infoblad dat wordt verdeeld in Oosthoven en dat de inwoners op de hoogte brengt en houdt van de activiteiten van onze vereniging. De werkgroep Pers en Promotie vraagt artikels op, zoekt gepaste foto’s en verzorgt de lay-out. Met de opstart van deze website, hebben zij er een taak bijgekregen.

De werkgroep is steeds bereikbaar via intermezzo@khoosthoven.be

Om muzikaal te kunnen groeien wordt er een play-in georganiseerd. Jaarlijks is er een play-in in de vertrouwse Heischuur, maar af en toe willen we meer en willen we een keertje op weekend, om enerzijds te musiceren, en anderzijds aan 'teambuilding' te doen.

Een vereniging kan niet zonder de nodige financiële middelen. Onze werkgroep Financiën zorgt ervoor dat de beschikbare fondsen op een gepaste wijze worden beheerd. Zij zorgen tevens voor de nodige sponsors en werken momenteel aan een sponsordossier.