U bevindt zich hier: Organisatie >> Werkgroep Muziek en muziekopleiding

Muziek en muziekopleiding

Muziek

In deze werkgroep wordt werk gemaakt van de jaarlijkse muziekkeuze. Telkens weer een hele klus om een goed uitgebalanceerd programma in elkaar te knutselen.

Daarom zijn alle voorstellen vanuit de groep muzikanten steeds welkom, zowel naar werken toe als naar eventuele jaarthema's.

Muziekopleiding

Onze filosofie aangaande muziekopleidingen is in de loop der jaren gewijzigd. Daar waar wij voorheen zelf instonden voor de opleiding van muzikanten, zowel op het vlak van basiskennis muziek, als wat betreft het aanleren van een instrument, zijn we nu van mening dat de muziekschool de beste opleiding kan bieden aan jonge, gemotiveerde muzikanten.

Daarom heeft onze harmonie er voor gekozen om muzikanten in spe te motiveren om muziekschool te volgen. De kosten hiervan worden grotendeels gedragen door de harmonie, op voorwaarde uiteraard dat de muzikant toetreedt tot de harmonie.

Ook onze spelende leden kunnen genieten van onze tussenkomst in de academiekosten. Indien zij voldoende aanwezig zijn op de repetities en concerten, wordt de helft van hun schoolgeld terug betaald door de vereniging.

Het is enkel op deze wijze dat wij als harmonie kunnen blijven groeien naar een hoger niveau. Het is enkel jammer dat wij in onze gemeente geen afdeling van de academie hebben. Maar, wat niet is, kan misschien nog komen.